25 تير 1399 - 11:51
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور:
رعیتی فرد گفت: در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و چند سالی هم هست که مقام معظم رهبری در ابتدای سال نو، نامگذاری سال ها را در جهت رشد و رونق تولید و پیشرفت در حوزه اقتصادی میفرمایند، قابل قبول نیست در سالی که جهش تولید نامگذاری شده تعداد 1460 کارخانه توسط بانک های کشور تعطیل شوند.
24 فروردين 1399 - 11:46
یادداشت:
04 ارديبهشت 1396 - 04:25
123
123